ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

အိမ္မက္

လူတိုုင္းေျပာေနၾကတယ္…မင္းဟာ ငါမက္ေနတဲ့ အိမ္မက္တစ္ခုတဲ့… တကယ္ေတာ့ မင္းဟာ ငါဘယ္ေတာ့မွ မပိုင္ဆိုင္လိုက္ရတဲ့

အျပာေရာင္ေန ့ေလးတစ္ေန ့ပါပဲ…မင္းဟာ “လြတ္လပ္ျခင္း”…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: