ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Photoshop 7.0 User Guide

Photoshop ကိုေလ့လာသူမ်ားအတြက္ပါ… တင္ထားေပးတာကေတာ့ V7.0 အတြက္ပါ…

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းထြက္လာတဲ့ CS-CS2-CS3-CS4 ေတြအတြက္ပါ နမူနာၾကည့္လို ့ရပါတယ္…

အဓိက ကေတာ့ Photoshop ရဲ ့အသုံးျပဳပုံကို နားလည္ဖို ့ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္…

ဒီမွာDownloadလုပ္ပါ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: