ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Windows setup from USB


Windows ကို USB မွ setup လုပ္နည္းပရုိဂရမ္ေလးပါ…


This is Tutorial how to install XP from USB Because DVD/CD-ROM is Broken or DVD/CD-ROM is not installed on computer before read tutorial you need these:
1. USB pendrive 2GB (Recommended 4GB)
2. ISO of Windows XP Installation
3. WinSetupFromUSB
4. MagicDisc Virtual DVD


Tutorial
1. Install WinSetupFromUSB
2. Install MagicDisc
3. Mount ISO of Windows XP installation
4. Copy files From DVD Drive For Example:C:XPCD
5. Insert USB pendrive to USB device
6. Open WinSetupFromUSB
7. Browse Source Files Of Windows XP installation
8. Format USB and Click Start


Note:
If USB pendrive is 2GB Format using PEtoUSB
If USB pendrive is 4GB or More using HP Format Tool
9. Click Go to Start WinSetupFromUSB
10. After finished you see a message click OK
11. Eject USB
12. Set Target computer (Not installed OS or OS is Corrupted)
Note: Before Installing From USB pendrive make sure that Target Computer BIOS is USB support and BIOS boot priority is set to USB pendrive Example:Kingston DataTraveller 2.0
13. When Computer is Booting on USB Press Enter
14. Select First Part of Windows, after complete select Second Part of Windows+Start Windows For First Time or wait 10 seconds it automatic selectionစမ္းသုံးၾကည့္ပါ………..Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: