ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Shining Morning Magic Camera v5.8.0

 
 
Webcam နဲ ့ Chat တ့ဲအခါ အပ်င္းရေလေအာင္
Frames ေတြနဲ ့အလွဆင္ခ်င္ရင္ေတာ့ ယူပါ..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: