ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Crack Windows (သို ့) Hack လုပ္ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဝင္းဒိုးအသုံးျပဳတဲ့အခါ တခါတေလ Update ေပးမိၾကပါတယ္ … ဒါကို Microsoft ကေစာင့္ၿပီး
လိုင္စင္မဟုတ္တဲ့ ဝင္းဒိုးေတြကို Windows Genuine (အစစ္)ဟုတ္မဟုတ္စစ္ပါတယ္ …
ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဝင္းဒိုးကအစစ္မဟုတ္ရင္ Microsoft ကအေရးယူတဲ့ အေနနဲ ့ Windows Genuine ကိုဖ်က္ပစ္ပါတယ္ … ဖ်က္ရင္ေတာ့ ပ်က္ၿပီေပါ့ဗ် … ဝင္းဒိုးသုံးတဲ့ အခါေျပာင္းလဲမႈအမ်ားႀကီးေတြ ့ရမယ္ ..
ဝင္းဒိုးတက္တက္ခ်င္း ဝင္းဒိုးဝယ္ခိုင္းမယ္ဗ်ာ … ဒါေတြကို ေက်ာ္ၿပီး ဝင္းဒိုးကို ေကာင္းေကာင္းသုံးဖို ့ 
Crack (Hack) လိုမယ္ဗ်ာ …. လိုရင္ ယူေပါ့ဗ်ာ …
Crack OS XP
    
Crack OS Vista
    
Crack OS Windows 7
    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: