ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Teach Yourself VISUALLY Windows Vista

 
 Windows Vista ကို ပုံႏွင့္တကြ ရွင္းျပထားတဲ့ စာအုပ္ေကာင္းေလးပါ…
ပုံေတြနဲ ့ရွင္းျပတဲ့အတြက္ PDF ဖိုင္ေတာ့ နည္းနည္းႀကီးတယ္ ….English Version ဆိုေပမယ့္ ဘာသာျပန္စရာမလိုေလာက္ေအာင္
ပုံၾကည့္တာနဲ ့ နားလည္ႏိုင္တဲ့ စာအုပ္ေလးပါ…
ဝင္းဒိုး Vista ကိုသုံးခ်င္ရင္ေတာ့ …….
Mediafire

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: