ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

BusinessCards MX V3.98

 
 
လိပ္စာကဒ္ေလး လုပ္မယ္ဗ်ာ … ဒီဇိုင္းစုံစုံနဲ ့ဘယ္ဆိုင္မွာ သြားလုပ္လို ့ရလဲ … ဘယ္မွ မသြားနဲ ့ …
စမ္းသုံးၾကည့္ဗ်ာ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: