ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Video Capture Factory 7.2.0.353

 


Capture video or image ေတြဖမ္းမယ္ …
Snapshot pictures ကို hotkeys ႏိုပ္ရုံနဲ ့ရတယ္..
အင္တာနက္ထဲက Video files ေတြကိုလည္းၾကည့္ ..ဖမ္းလုပ္လို ့ရတယ္ဗ်ာ … စမ္းၾကည့္ဗ်ာ ..
 MediaFire
Hotfile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: