ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

VCD cutter full 4.04

 
Video ဖိုင္ေတြကို လိုခ်င္သေလာက္ပိုင္းမယ္ဗ်ာ … ၿပီးေတာ့ MP3 ဖိုင္လည္းလုပ္လို ့ရတယ္ …


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: