ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

CorelDraw X4

 
Part-1
Part-2
 
Advertisements

One response to “CorelDraw X4

  1. chit ko ko August 16, 2011 at 4:51 pm

    လင့္ေသေနတယ္။ လုပ္ပါအံုး။ လုိခ်င္လုိ႔ပါ။ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: