ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

ကြန္ျပဳတာကို ေလ့လာျခင္း

-ကြန္ျပဳတာ အေၾကာင္းအနည္းငယ္
-Hardwares မ်ားအေၾကာင္း
-Softwares မ်ားအေၾကာင္း
-OS (operating system) ဝင္းဒိုးကို Install လုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္တို ့ ပါဝင္ပါတယ္ ….

မွတ္ခ်က္ …..

                 ဒီစာအုပ္ကိုကိုယ္တိုင္ေရးထားတာပါ … ကြန္ျပဳတာအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္သေလာက္ ေလးတင္ျပထားတာပါ … မသိသူမ်ားအတြက္ သိသေလာက္ေလး တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္ … ဒါေၾကာင့္
မျပည့္စုံတာေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္ … အမွားရွိရင္ ခြင့္လြတ္ေပးပါဗ်ာ …

ညီညီ(ေလာကမီးအိမ္)
 

  
  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: