ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

InterVideo WinDVD Creator 2

 
InterVideo WinDVD Creator 2
              သင့္ရဲ ့Video ဖိုင္မ်ား-ၿပီးေတာ့ ကင္မရာမ်ားမွ တဆင့္ရလာတဲ့ ဖမ္းယူထားတဲ့ Video ဖိုင္မ်ားကို
CD,DVD ေခြအျဖစ္လုပ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳပါမယ္ … DVD အတြက္ မ်က္ႏွာဖုံးစတိုင္ေတြ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားပါဝင္ပါတယ္…Video Edit အပိုင္းမွာေတာ့ ျဖတ္ဆက္ျခင္းအျပင္ 
စာမ်ား-ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လြဲမ်ား-စတိုင္မ်ားစြာနဲ ့ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္ …
        အသံပိုင္းကို လိုအပ္သလို အတိုးအခ်ဲ ့လုပ္ႏိုင္ပါတယ္ … လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိမ္းထားျခင္း .. ၿပီးသြားတဲ့အခါ    သင့္ရဲ ့စက္ထဲမွာ DVD, VCD, SVCD, DV AVI, DivX ဖိုင္မ်ားအေနနဲ ့
သိမ္းထားႏိုင္တဲ့အျပင္  DVD, VR, HQ CD, VCD or SVCD တို ့ကိုလည္း 
CD,DVD ကူးစက္ျဖင့္ တခါတည္း ကူးႏိုင္ပါတယ္ …
ကဲ..စမ္းသုံးၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ…
(မွတ္ခ်က္ – သုံးပုံသုံးနည္းလိုအပ္လာရင္  Menu bar ကေန Help ကိုၾကည့္ပါ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: