ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Let’s Learn English

 
ကေလးမ်ားအတြက္ပါ … A,B,C,D,E,F,G ကအစ သေကၤတေလးမ်ားနဲ ့ ရွင္းျပထားပါတယ္ … ဂိမ္းေလးမ်ားလည္းပါဝင္ပါတယ္ …
စာသင္တဲ့ Flashplayer ေလးပါ … ဆိုဒ္တစ္ခုကေတြ ့လို ့ တင္ေပးလိုက္တာ … ေရးတဲ့သူကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ …
                                              ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလွ်ာ္ပါတယ္ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: