ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

virtual DJ 6.0.4

 
  
            ကိုယ္က DJ ေပါ့ … သီခ်င္းေတြကို စတိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ ့ နားေထာင္မယ္ဗ်ာ … ရက္ပါေတြလိုေပါ ့ …
သံစဥ္စတိုင္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးႏိုင္တယ္ဗ်ာ … ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္လို ့ရတယ္ …
လုပ္ထားတဲ့ သံစဥ္ေတြကိုလည္း သိမ္းထားႏိုင္တယ္ဗ်ာ …
ဒီဟာေလးကေတာ့ Player တစ္ခုအေနနဲ ့ေရာ Editing ေတြပါလုပ္ႏိုင္ပါတယ္ ….
(မွတ္ခ်က္ – သုံးပုံသုံးနည္းလိုအပ္လာရင္ Menu bar ကေန Help ကိုၾကည့္ပါ)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: