ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

7.(PC)Call of Duty 4 : Modern Warfare

 
  

ဂိမ္းကစားျခင္း
လိုအပ္ေသာ SYSTEM!! 
Minimum system requirements:
Processor: 2.6 GHz Pentium IV / AMD Athlon 64 Memory: 1024 MB RAM
Video Card: DirectX 9-compliant Shader 3.0 card with 128 MB of DDR Video Memory
Hard Drive Space: 8 GB (recommended 600 MB space left over for Windows swap file)
Sound Card: 16-bit DirectX 9-compliant sound card
DirectX Version: DirectX 9.0c (XP) DirectX 10.0 (Vista)
DVD-ROM: 8x DVD-ROM or faster
Recommended system requirements:
 Processor: 3.2 GHz Pentium IV or AMD Athlon 64 or equivalent for Vista
Memory: 1536 MB RAM
Video Card: DirectX 9-compliant Shader 3.0 card with 256 MB of DDR Video Memory
NVIDIA GeForce 6/7/8 Families or ATI Radeon X800 or higher.
Hard Drive Space: 8 GB (recommended 600 MB space left over for Windows swap file)
DirectX Version: DirectX 9.0c (XP) DirectX 10.0 (Vista)
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: