ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

8.(PC) GEARGRINDER

 
  

ဂိမ္းကစားျခင္း
လုိအပ္ေသာ System !!
System requirements

OS: XP/Vista
Video card memory: 128 Mb with Pixel Shader 2.0
RAM: 512 Mb
Processor: 2.5 GHz
Hard disk space: 2 Gb
DirectX: 9.0cLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: