ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

“All Mobile Antivirus”

မိုဘိုင္းေတြအတြက္ Antivirus ေတြပါ … ကိုယ့္ဖုန္းနဲ ့
ကိုက္တဲ့ Ver ကိုေရြးသုံးေပါ့ဗ်ာ …

Symbian OS 6 – 7 – 8:
Anti Commawarrior
Anti Cabir
Avira Antivirus
Bitdefender Antivirus
BullGuard Antivirus
Commander Antivirus
Disinfector
F-Secure Antivirus
Kaspersky Antivirus
McAfee Antivirus
NetQin
Norton Antivirus
Panda Antivirus
Simworks Antivirus
Smobile VirusGuard
Symantec Antivirus
TrendMicro Mobile Security
Zeon Antivirus

Symbain OS 9.1 & 9.2:
exo Virus Stop
F-Secure
Jiangmin Antivirus
Kasperksy Antivirus
NetQin Antivirus
TrendMicro Mobile Security

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: