ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

“Kaspersky ကီးမ်ား(Update)”

Kaspersky Antivirus ေဆာ့ဝဲအတြက္
လိုင္စင္ကီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ …

ကၽြန္ေတာ္ဒီေန့မွ Update ေတြကို လိုက္စုေပးထားတာပါ …

ကဲ.. အသုံးတဲ့မယ့္ကီးေတြ စမ္းထည့္
ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ …

Kaspersky keys ALL KIS/KAV 2010 (17.02.2010)
Kaspersky Activation Keys for Kaspersky Internet Secutiry and Kaspersky Antivirus [NEW KEYS] for
v7[2008]+v8[2009]+v9[2010].
How To Use/Guide:
1)Install “Kaspersky Internet Security 2009, for example”
2)Choose A Key From KIS_7,KIS_8,KIS_9,KAV_7,KAV_8,KAV_9(Choose KIS_8 for Kaspersky Internet Security 2009,

for example).
3)Copy The Key And Paste It On Your Desktop (Or Where Ever You Want)
4)Open Kaspersky And Click: License > Merge/delete > “Delete Key” [If You Already
Have A Key Installed] > Activate Using The Key File > Browse [Browse For Your
Key – If You Followed These Instructions It Should Be Located On Your Desktop]
Activate!
5)Enjoy!

*NOTE*
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2010 YOU USE THE KIS 9 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 YOU USE THE KIS 8 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2008 YOU USE THE KIS 7 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 YOU USE THE KAV 9 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2009 YOU USE THE KAV 8 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2008 YOU USE THE KAV 7 KEYS.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Kaspersky keys ALL KIS/KAV 2010 (18.02.2010)
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2010 YOU USE THE KIS 9 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 YOU USE THE KIS 8 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2008 YOU USE THE KIS 7 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 YOU USE THE KAV 9 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2009 YOU USE THE KAV 8 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2008 YOU USE THE KAV 7 KEYS.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaspersky keys ALL KIS/KAV 2010 (17.02.2010)
Kaspersky Activation Keys for Kaspersky Internet Secutiry and Kaspersky Antivirus [NEW KEYS] for
v7[2008]+v8[2009]+v9[2010].
How To Use/Guide:

1)Install “Kaspersky Internet Security 2009, for example”
2)Choose A Key From KIS_7,KIS_8,KIS_9,KAV_7,KAV_8,KAV_9(Choose KIS_8 for Kaspersky Internet Security 2009,

for example).
3)Copy The Key And Paste It On Your Desktop (Or Where Ever You Want)
4)Open Kaspersky And Click: License > Merge/delete > “Delete Key” [If You Already
Have A Key Installed] > Activate Using The Key File > Browse [Browse For Your
Key – If You Followed These Instructions It Should Be Located On Your Desktop]
Activate!
5)Enjoy!

*NOTE*
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2010 YOU USE THE KIS 9 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 YOU USE THE KIS 8 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2008 YOU USE THE KIS 7 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 YOU USE THE KAV 9 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2009 YOU USE THE KAV 8 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2008 YOU USE THE KAV 7 KEYS.
Size: 6 MB
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaspersky keys All KIS/KAV 2010 04.03.2010

Good Kaspersky keys All KIS/KAV 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 KASPERSKY all Version KEYS-Valid Upto 2011

FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2010 YOU USE THE KIS 9 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 YOU USE THE KIS 8 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2008 YOU USE THE KIS 7 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 YOU USE THE KAV 9 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2009 YOU USE THE KAV 8 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2008 YOU USE THE KAV 7 KEYS.
Try This 100% Working
How To Use/Guide:

1)Install “Kaspersky Internet Security 2009, for example”
2)Choose A Key From KIS_7,KIS_8,KIS_9,KAV_7,KAV_8,KAV_9(Choose KIS_8 for Kaspersky Internet Security 2009, for example).
3)Copy The Key And Paste It On Your Desktop (Or Where Ever You Want)
4)Open Kaspersky And Click: License > Merge/delete > “Delete Key” [If You Already
Have A Key Installed] > Activate Using The Key File > Browse [Browse For Your
Key – If You Followed These Instructions It Should Be Located On Your Desktop]
Activate!
5)Enjoy!

*NOTE*
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2010 YOU USE THE KIS 9 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009 YOU USE THE KIS 8 KEYS.
FOR KASPERSKY INTERNET SECURITY 2008 YOU USE THE KIS 7 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 YOU USE THE KAV 9 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2009 YOU USE THE KAV 8 KEYS.
FOR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2008 YOU USE THE KAV 7 KEYS.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: