ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

9.Serious Sam HD The First Encounter


ဂိမ္းကစားျခင္း

 
လိုအပ္ေသာ System!!
Minimum system requirements:


– OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2);
– Processor: Intel Pentium 4 3.0GHz / AMD Athlon64 3500;
– RAM: 1 GB (XP) / 2 GB (Vista);
– Video card: NVIDIA GeForce 7600 / ATI Radeon X1600 with 256 MB memory and support for Shader Model 3.0;

Recommended system requirements:


– OS: Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2);
– Processor: Intel Core2Duo 2.0GHz / AMD Athlon64 X2 4000;
– RAM: 2 GB;
– Video card: NVIDIA GeForce 9800 / ATI Radeon HD 4850 c 512 MB memory and support for Shader Model 3.0.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: