ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

SnagIt 9.0.2

Screen Capture ဖမ္းယူႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲပါ … ရလာတဲ့ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ျဖတ္ဆက္ေတာက္လုပ္ႏိုင္တဲ့အျပင္
ေဆာ့ဝဲမွာပါတဲ့ Effect ေတြ Funtion မ်ားကိုစိတ္ႀကိဳက္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္ … ဒီထက္မကတဲ့ ဖန္ရွင္ေတြ
အမ်ားအျပားပါဝင္ပါတယ္ …
Painting လုပ္ျခင္းေတြလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္…
Images အားလုံးကို
ျဖတ္ဆက္ေတာက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္ … 
 ကဲ စမ္းသုံးၾကည့္ေတာ့ ေရာင္းရင္းတို ့ေရ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: