ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

15.Devil May Cry 4-RELOADED

လိုအပ္တဲ့ ဝင္းဒိုးစနစ္ကေတာ့
– OS: Windows XP/Vista
– Pentium 4 @ 2.5 GHz
– Memory: 512 MB (1 GB for Vista)
– Hard Drive: ~10 GB Free
– Video Memory: 128 MB (nVidia GeForce 6600 SM3 Required)
– Sound Card: DirectX Compatible
– DirectX: 9.0c
– Keyboard & Mouse
– DVD Rom Drive
 
……………………….
– OS: Windows XP/Vista
– Intel Core 2 DUO 1.8Ghz
– Memory: 1 GB (2 GB for Vista)
– Hard Drive: ~10 GB Free
– Video Memory: 512 MB (nVidia GeForce 8600)
– Sound Card: DirectX Compatible
– Keyboard & Mouse
– DVD Rom Drive

http://fs46.www.ex.ua/get/1029300/rzr-coj2.iso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: