ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Zuma 2: Zuma’s Revenge

Zuma 2: Zuma’s Revenge
ေဘာလုံးမကန္ဘူး .. ေဘာအလုံးေတြနဲ ့ပစ္မယ္ဗ် .. ဒါကေတာ့ Zuma 2 ပါ..
ဂရပ္ဖစ္ပိုလာတဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းပုိလွလာပါတယ္ … ကစားေပေတာ့ခင္ဗ်..


ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: