ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Star Sword

Star Sword
ကဲ..ပစ္ၾကခတ္ၾကေပေတာ့  ေဘာ္ေဘာ္တို ့ေရ …
ေဒါင္းလုပ္ယူႏိုင္ပါၿပီ … အဆင္ေျပပါေစ
ညီညီ(ေလာကမီးအိမ္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: