ေလာကမီးအိမ္

ေလာကမွာငါသိတာ တစ္ခုရွိတယ္..ထိုအရာမွာ ငါသည္ဘာမွမသိ

Monopoly : Here & Now Edition

Monopoly : Here & Now Edition
မိုႏိုပိုလီ ကစားၾကမယ္ခင္ည … ေဒါင္းေပးေတာ့ခင္ည ..
အဆင္ေျပၾကပါေစ … ညီညီ(ေလာကမီးအိမ္)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: